V našem snažení nás podporují tito lidé a subjekty:

 

1/ Program EU Youth in Action

2/ PŘEROVSKÝ DENÍK - mediální partner

3/ Eva Vejdovská, Martina Kratochvílová, p.Čep, p.Sláma...

4/Olomoucký kraj - žádost o příspěvek ve výši 10.000,- Kč - NEBYLO PODPOŘENO

5/ALIENTEAM.CZ - klub volného času, o.s. - materiální a logistická podpora projektu

6/ ZŠ Přerov - morální podpora na základě  Smlouvy  o podpoře a spolupráci

***

 

  ***

Pořádáme sbírku na nákup hlavní ceny do fotosoutěže:

Všem dárcům děkujeme: Seznam dárců:

1/ Tomáš Hladník                   Přerov                40,-Kč
2/ Radovan Šikula                  Přerov                200,-Kč
3/ Radana Dokoupilová           Přerov                20,-Kč
4/ Pavlína Mirgová                  Přerov                20,-Kč
5/ Jarmil Vysloužil                  Přerov                20,-Kč
6/ Michaela Perdulová            Přerov                10,-Kč
7/ Martina Kratochvílová         Přerov                74,-Kč
8/ Pavla Trnčáková                Přerov                20,-Kč
9/ Barbora Šmídáková            Přerov                4,-Kč
10/ Ivo Jurečka                     Sobišky               19,-Kč
11/ Kristýna Žabčíková           Přerov                10,-Kč
12/ Markéta Konopčíková       Zábešní Lhota      5,-Kč
13/ Jaroslav Havlík                Přerov                 20,,-Kč
14/ Lucie Bajerová                Čekyně                50,-Kč
15/ Magda Kašpárková          Žeravice              22,-Kč
16/ Jana Riedlová                 Přerov                 50,-Kč
17 / Veronika Venclíková       Přerov                 30,-Kč
18/ Pavel Mikuláček              Přerov                 31,-Kč
19/ J.M.                               Přerov                70,-Kč        Dárce si nepřál být zveřejněn
20/ Miluše Grňová                Přerov                 100,-Kč
21/ Inez Šindlerová              Tršice                  40,-Kč
22/ Zdenka Hlaváčová           Přerov                 50,-Kč
23/ Zuzana Vosáhlová           Přerov                 67,-Kč
24/ Jana Petrskovská            Přerov                 40,-Kč
25/ Ivana Škvárová               Přerov                 50,-Kč
26/ Dana Hanzlíková             Přerov - Lýsky      30,-Kč
27/ Eva Vejdovská                Záříčí                  73,-Kč  
28/ Vlastislav Mádr               Veselíčko             80,-Kč
29/ Katka Gregovská            Přerov                 20,-Kč
30/ Vendulka Fryčková         Radvanice            40,-Kč
31/ Monika Endlingerová       Čekyně                20,-Kč
32/ Ivona Krejčířová             Přerov                 50,-Kč
33/ Patrik Grubner                Přerov                14,-Kč
34/ Zbyněk Michálek             Přerov                 3,-Kč
35/ Lucie Bouchalová            Radvanice           20,-Kč
36/ Sarah Mazaniková           Přerov                 9,-Kč
37/ Pavla Beráková               Prosenice             10,-
38/ Milan Červenka               Předmostí            slíbil, ale nedal..Milane Milane..
39/ Kristýna Zemánková        Radvanice             8,-Kč
40/ Radmila Zemanová         Přerov                  20,-Kč
41/ Veronika Cabišová          Přerov                  47,-Kč 

 

"Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropsé komise a EK neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem."