Koučink projektu:

        Na koučování projektu spolupracují: EVA VEJDOVSKÁ, MARTINA KRATOCHVÍLOVÁ:

       Kouč v našem projektu:

  • Povzbuzuje účastníky, radí, napomáhá rozvíjet schopnosti mladých.

  • Kouč podporuje neformální učení.

  • Dbá na samostatnost a odpovědnost účastníků za projekt.

  • Vzhledem k věku účastníků plní částečně i funkci dohledu a záruky bezpečnosti

Martina K.Eva V.