Složení PTP týmu:

Původních 6 lidí se rozrostlo na téměř 30. Což je skvělé a jsme rádi, že se chtějí zapojit i další. Brzy si sem dáme nějaký profilový fotky.